Kies een taal

Website Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden ("Consumentenvoorwaarden") zijn van toepassing op uw gebruik van de cadeaubonwebsite ("Website";) en bij aankoop van een W Amsterdam  cadeaubon ("Cadeaubon").

Wij zijn W Amsterdam , maar aangezien u ervoor heeft gekozen om een cadeaubon te kopen, willen wij u erop wijzen dat dit gedeelte van de Website wordt beheerd door SK Chase Limited ("SKChase"), die optreedt als agent voor W Amsterdam  en die namens W Amsterdam  de betalingen van u zal ontvangen. SK Chase is een in Schotland opgerichte onderneming (Nr. SC253912) met zetel te 31 Palmerston Place, Edinburgh, EH12 5AP. De website van W Amsterdam  heeft afzonderlijke voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van die website.

Voordat u een bestelling op de website plaatst, wordt u gevraagd om akkoord te gaan en wettelijk gebonden te zijn door deze Consumentenvoorwaarden. Lees ze zorgvuldig door voordat u uw bestelling plaatst. Als u deze Voorwaarden niet accepteert, kunt u geen producten van de website bestellen.

Wij, W Amsterdam  behouden ons het recht voor om deze Consumentenvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Consumentenvoorwaarden regelmatig te lezen vóór elke aankoop om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen daarin. Als we deze Consumentenvoorwaarden moeten herzien zoals ze van toepassing zijn op uw bestelling, nemen we contact met u op om u vooraf te informeren over de wijzigingen en om u te laten weten hoe u de bestelling kunt annuleren als u niet tevreden bent met de wijzigingen. Als u ervoor kiest om te annuleren en u heeft meer dan één cadeaubon besteld, kunt u annuleren met betrekking tot één cadeaubon of alle cadeaubonnen. Na ontvangst van uw annuleringsbericht, zal SK Chase voor een volledige terugbetaling zorgen van de prijs die u namens ons heeft betaald, inclusief de verzendkosten, indien u de postoptie voor levering heeft geselecteerd (ongeacht of u de Casaubon al heeft ontvangen of niet). Als u de cadeaubon die u hebt geannuleerd al hebt ontvangen, moet u deze vernietigen. Omdat u een consument bent, zijn wij wettelijk verplicht producten te leveren die in overeenstemming zijn met ons contract met u. Aangezien u een consument bent, heeft u wettelijke rechten met betrekking tot producten die defect of verkeerd beschreven zijn. Deze wettelijke rechten worden niet beïnvloed als u gebruik maakt van uw rechten om te annuleren of door de toepassing van andere voorwaarden in deze algemene voorwaarden. Advies over uw wettelijke rechten, inclusief uw recht om het contract te annuleren, is verkrijgbaar bij uw plaatselijke Citizens 'Advice Bureau of Trading Standards Office.

1. Aankoop

1.1 De Website biedt cadeaubonnen te koop aan.

1.2 Er bestaat geen contract voor de verkoop van een Cadeaubon tussen u en W Amsterdam  tenzij en totdat W Amsterdam  uw bestelling accepteert via een e-mail (uitgegeven door SK Chase) waarin wordt vermeld dat de betaling volledig is ontvangen, de inhoud van de gekochte Cadeaubon wordt beschreven en de bevestiging van uw gegeven wordt gegeven (de"Bevestiging"). Die aanvaarding wordt geacht volledig te zijn en wordt voor alle doeleinden geacht effectief aan u te zijn meegedeeld op het moment dat SK Chase (namens W Amsterdam ) de Bevestiging naar u stuurt. De bevestiging komt neer op een aanvaarding door W Amsterdam  van uw aanbod om Cadeaubonnen te kopen van de Klant of een derde leverancier die is ingeschakeld door W Amsterdam .

1.3 U moet zo snel mogelijk controleren of de details van de Bevestiging correct zijn en u moet een kopie ervan afdrukken en bewaren.

1.4 Als u een Cadeaubon koopt via de Website of telefonisch, wordt de betaling namens ons in rekening gebracht op een creditcard of bankpas door SK Chase als onze agent. U kunt betalen met de volgende kaarten: Mastercard, Visa, Delta, American Express, Switch of Solo). Houd er rekening mee dat alle betalingen die door SK Chase van uw account worden afgeschreven of aan u worden terugbetaald, op uw afschrift verschijnen als afkomstig van SK Chase. Het is mogelijk om een cadeaubon persoonlijk bij W Amsterdam  te kopen. In dat geval kunt u betalen met een cheque, contant geld of een PDQ-machine en ontvangt u een ontvangstbewijs van [Costumer].

1.5 U verbindt zich ertoe dat alle gegevens die u aan W Amsterdam  en SK Chase verstrekt om cadeaubonnen te bestellen correct zijn, dat de creditcard of bankpas die u gebruikt van u is en dat er voldoende geld is om de kosten van de bestelde Cadeaubon te dekken.

1.6 Om uw gegevens tijdens het bestellen te beschermen, gebruikt de Website een softwarepakket dat bekend staat als Secured Sockets Layer (SSL), dat wordt aangegeven door een hangslot dat in de linkerbenedenhoek van de webbrowser verschijnt (grijze rand van het scherm).

2. Uitgifte van cadeaubonnen

2.1 Elke verkochte Cadeaubon is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden die op de Website kunnen worden bekeken naast elke individuele cadeaubon die van toepassing is naast de voorwaarden in deze Algemene Consumentenvoorwaarden. Alle prijzen op de Website zijn inclusief BTW (waar van toepassing).

2.2 Zodra uw bestelling is verwerkt door SK Chase (namens ons), is SK Chase verantwoordelijk voor het uitgeven, het versturen via first class-post (of speciale levering, luchtpost of internationaal aangetekend indien gevraagd) en het uitvoeren van andere voorwaarden die zijn uiteengezet in de Bevestiging. Houd rekening met zeven (7) dagen voor levering in het VK tijdens de piekpostperiode. Er is geen verzending of levering op feestdagen in het VK of in het weekend. Houd er rekening mee dat de bezorging via Royal Mail is en daarom kunnen noch W Amsterdam  noch SK Chase verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen veroorzaakt door het postsysteem. Noch W Amsterdam  noch SK Chase aanvaarden aansprakelijkheid voor enige vertraging die kan optreden in de levertijden als gevolg van omstandigheden buiten haar controle. In dergelijke omstandigheden kunt u een bestelling annuleren. Om uw bestelling te annuleren, neemt u contact op met SK Chase via  [email protected] of telefonisch op 0344 371 0071.

2.3 U kunt ervoor kiezen om uw voucher op te halen bij W Amsterdam  (indien beschikbaar), of voor levering via post of e-mail (indien beschikbaar). Voor levering via de post maakt SK Chase gebruik van Royal Mail om uw bestelling af te leveren. Houd er rekening mee dat de verzend- en verpakkingskosten niet zijn inbegrepen in de prijzen van de cadeaubon. Eventuele verzend- en verpakkingskosten die van toepassing zijn, worden u geadviseerd tijdens het uitscheck- en bestelproces voordat u uw bestelling bevestigt.

2.4 Bestellingen worden verzonden volgens het volgende tijdschema:

2.5 De volgende verzendopties zijn beschikbaar voor klanten die vanuit het VK bestellen:

2.6In sommige gevallen waarin SK Chase uw bestelling van een cadeaubon heeft verzonden, gaat deze verloren in de post. Als u uw bestelling 5 dagen na het plaatsen van de bestelling (of 25 dagen in het geval van International Signed For delivery) niet hebt ontvangen, neem dan contact op met SK Chase in overeenstemming met de contactgegevens in clausule 4.1. Mogelijk moet SK Chase uw oorspronkelijke bestelling annuleren en u een nieuwe cadeaubon geven. In deze situatie moet u de originele Cadeaubon vernietigen als deze toch wordt ontvangen, omdat deze niet langer geldig is.

2.7 Als de leveringstermijn voor cadeaubonnen wordt gemist en een van de volgende situaties van toepassing is, kunt u uw bestelling onmiddellijk annuleren:

Als u uw bestelling niet direct wilt annuleren of niet het recht hebt om dit te doen onder deze clausule 2.7, kunt u SK Chase (optredend als de agent van [Klant]) een nieuwe leveringstermijn geven, die redelijk moet zijn, en u kunt uw bestelling annuleren als de nieuwe deadline niet wordt gehaald.

Als u ervoor kiest om uw bestelling te annuleren voor te late levering onder deze clausule 2.7 en u heeft meer dan één cadeaubon besteld, kunt u annuleren voor één cadeaubon of alle cadeaubonnen, tenzij het opsplitsen ervan hun waarde aanzienlijk zou verminderen. Nadat u uw bestelling heeft geannuleerd, zal SK Chase (namens W Amsterdam ) alle bedragen terugbetalen die u aan SK Chase hebt betaald voor de geannuleerde Cadeaubon en de levering ervan.

3. Annuleringen

3.1 Houd er rekening mee dat, naast de voorwaarden in deze Algemene Consumentenvoorwaarden, de voorwaarden die van toepassing zijn op elke cadeaubon, individueel zijn voor elke cadeaubon en kunnen worden bekeken op de Website naast elke individuele Cadeaubon. De volgende bepalingen in paragraaf 3 zijn van toepassing op alle Cadeaubonnen, tenzij:

(a) de Cadeaubon is voor een bepaalde datum of periode van uitvoering; of

(b) de Cadeaubon bestemd is voor:

- alle producten die op volgens uw specificatie zijn gemaakt of duidelijk zijn gepersonaliseerd;

- kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementsovereenkomsten voor de levering van dergelijke publicaties;

- alle goederen die kunnen bederven of snel kunnen vervallen (zoals voedsel of verse bloemen);

- alle alcoholische dranken waarbij (i) hun prijs is overeengekomen op het moment van het sluiten van het contract; (ii) de levering ervan pas na 30 dagen kan plaatsvinden en hun waarde afhankelijk is van marktschommelingen die niet door de handelaar kunnen worden beheerst; of

- software, dvd's of cd's met een veiligheidszegel die u hebt geopend of ontzegeld,

in dat geval is de cadeaubon niet terugbetaalbaar en niet overdraagbaar, tenzij anders overeengekomen door W Amsterdam .

3.3 Alle specifieke afspraken met betrekking tot de boekingsgegeven en tijden moeten rechtstreeks met W Amsterdam  worden gemaakt, en u dient een paar dagen voor het evenement eventuele afspraken met W Amsterdam  opnieuw te bevestigen om teleurstelling te voorkomen. W Amsterdam  zal al het redelijke doen om aan uw verzoek te voldoen, maar kan geen specifieke datum of tijd garanderen.

3.4 Niets in de Algemene Consumentenvoorwaarden of aanvullende algemene voorwaarden die van toepassing zijn op een Cadeaubon, verandert of beïnvloedt uw wettelijke rechten (inclusief uw recht op terugbetaling voor foutieve of verkeerd beschreven Cadeaubonnen).

3.5 Op grond van de voorschriften inzake consumentenbescherming, annulering en extra kosten van 2013 hebt u het recht om uw bestelling bij W Amsterdam  te annuleren vanaf de datum dat SK Chase u de verzendbevestiging stuurt (dit is wanneer het contract wordt gesloten met W Amsterdam ), tot:

(a) 14 dagen vanaf de dag na de dag van ontvangst van uw Cadeaubon (de "Annuleringsperiode" als uw contract voor één Cadeaubon geldt, of

(b) 14 dagen vanaf de dag na de dag van ontvangst van de laatste van de bestelde Cadeaubonnen (de "Annuleringsperiode"), als uw contract betrekking heeft op meerdere Cadeaubonnen die op afzonderlijke dagen worden geleverd.

3.6 Als u uw bestelling wilt annuleren voor of na ontvangst van de Cadeaubon, moet u SK Chase binnen de annuleringsperiode op de hoogte stellen dat u hebt besloten het contract te annuleren. De eenvoudigste manier om dit te doen, is contact opnemen met SK Chase in overeenstemming met clausule 4.1. Als u besluit om per e-mail te annuleren, wordt uw annulering van kracht vanaf de datum waarop u SK Chase de e-mail heeft gestuurd.

3.7 Als u het contract binnen de annuleringsperiode annuleert, zal SK Chase (namens W Amsterdam ) u vervolgens de prijs terugbetalen die u voor de Cadeaubon (nen) hebt betaald binnen 14 dagen na de dag waarop SK Chase de kennisgeving van uw annulering heeft ontvangen (ongeacht of u de cadeaubon heeft ontvangen of niet).

3.8 Deze terugbetaling omvat de verzendkosten die u heeft betaald (op voorwaarde dat (i) u uw bestelling binnen de Annuleringsperiode hebt geannuleerd; of (ii) de Cadeaubon foutief of verkeerd beschreven is, in welk geval SK Chase (namens W Amsterdam ) de leveringskosten zal terugbetalen (als de optie voor levering via post is gekozen). Wat betreft een terugbetaling van de door u betaalde leveringskosten, is de maximale terugbetaling de leveringskosten volgens de goedkoopste leveringsmethode die wij aanbieden (de kosten van UK First Class post). Als u de cadeaubon die u hebt geannuleerd al hebt ontvangen, moet u deze vernietigen. Als SK Chase, nadat SK Chase uw annuleringsbericht heeft ontvangen, vaststelt dat de Cadeaubon is gebruikt, heeft u geen recht op terugbetaling.

4. Klachtenprocedure en klantenservice na verkoop

4.1 Als u vragen heeft over een aankoop die u overweegt of hoe u uw cadeaubon kunt inwisselen, neem dan contact op met W Amsterdam . Als uw vraag betrekking heeft op betaling, kunt u uw vragen richten aan SK Chase.

U kunt contact opnemen met W Amsterdam  op 0031208112530 and [email protected] en SK Chase op 0344 371 0071 of [email protected].

5. Aansprakeliikheid

5.1 Deze paragraaf is alleen van toepassing voor zover wettelijk toegestaan. Voor alle duidelijkheid: W Amsterdam  sluit geen enkele aansprakelijkheid of beperkt deze voor (a) persoonlijk letsel (met inbegrip van ziekte en overlijden) wanneer dergelijk letsel het gevolg is van nalatigheid of opzettelijk verzuim van W Amsterdam , of van werknemers agenten of onderaannemers van W Amsterdam , of (b) fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.

5.2 In het geval dat W Amsterdam  zijn contract met u schendt, is W Amsterdam  alleen verantwoordelijk voor het terugbetalen van de kosten van de Cadeaubon. W Amsterdam  is niet aansprakelijk voor enige andere vergoeding of verliezen die u lijdt als gevolg van contractbreuk van W Amsterdam .

5.3 W Amsterdam  stemt ermee in om te allen tijde met redelijke vaardigheid en zorg de diensten waarvoor de Cadeaubon is gekocht te leveren in overeenstemming met de beschrijving op de Website en de website van W Amsterdam  (indien van toepassing). W Amsterdam  geeft geen andere garantie of verklaring.

6. Auteursrecht

De Website is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten en wetten. Wij of SK Chase zijn de eigenaar of licentiehouder van alle auteursrechten, handelsmerken, modelrechten, patenten en andere intellectuele eigendomsrechten op deze Website en het materiaal dat erop is gepubliceerd.  U mag de Website bekijken en delen ervan downloaden naar een PC voor persoonlijk gebruik voor privédoeleinden, maar voor geen enkel ander doel. GEEN ENKELE INHOUD KAN WORDEN GEDOWNLOAD, GEKOPIEERD, GEPRODUCEERD, VERZONDEN, OPGESLAGEN, VERKOCHT OF VERDEELD VOOR ENIG PERSOONLIJK DOEL ZONDER ONZE VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING.

7. Disclaimer

Door de Website of enige informatie erop te openen en te gebruiken, erkent u dat, hoewel redelijke inspanningen zijn gedaan om ervoor te zorgen dat alle informatie op de Website correct, nauwkeurig en actueel is, noch SK Chase noch W Amsterdam  geen garanties, verklaringen of toezeggingen doen dat het materiaal op de Website vrij zal zijn van infecties, virussen, wormen, Trojaanse paarden en/of andere codes die besmettelijke of destructieve eigenschappen hebben. (Het is uw verantwoordelijkheid om beschermende maatregelen te nemen, zoals viruscontrole).

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De Website en deze Algemene Consumentenvoorwaarden worden beheerst door de wetten van Schotland. U stemt ermee in u te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de Schotse rechtbanken in alle aangelegenheden die verband houden met dergelijk gebruik van de website en met betrekking tot deze Algemene Consumentenvoorwaarden. Als een bepaling van deze Algemene Consumentenvoorwaarden ongeldig wordt bevonden door een bevoegde rechtbank, gaat u ermee akkoord dat de andere bepalingen van deze Algemene Consumentenvoorwaarden zoveel mogelijk van kracht blijven. Als u de Website van buiten het VK bezoekt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten met betrekking tot toegang.

 

Uw bestelling

{{ item.name }}
{{ item.items.length }}
{{ formatPrice(item.quotedPrice.currency, getNonDiscountPrice(item)) }} {{ formatPrice(item.quotedPrice.currency, item.quotedPrice.amount) }}
{{invalidPromoCodeMessage}}
{{promoCode}}
Aanbieding niet van toepassing op huidige items
Totaal: {{formatPrice(currencyCode, totalPrice.amount)}}

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×